Vrijwilliger worden

Om de praktische hulp te kunnen bieden, maakt de vrijwillige thuishulp van de NPV De Ronde Venen gebruik van de database van het Diaconaal
Platform De Ronde Venen. Hierin zitten mensen uit alle kerken in De Ronde Venen, die iets voor een ander willen doen De Heere Jezus legt in Mattheüs 25 vanaf vers 31 uit waarom Zijn kinderen het Koninkrijk van God mogen beërven namelijk omdat zij dienstbaar zijn geweest voor de naasten die hulp nodig hadden.

Want Ik had honger en u hebt Mij te eten
gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken
gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt
Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt
Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij
bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij
Mij gekomen.Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u
dit voor een van deze geringste broeders van Mij
gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan

Wilt u ook iemand helpen die geen helper heeft met een van de onderstaande activiteiten: geef u dan op bij één van de diakenen van uw kerk.
• Hulp met vervoer
• Hulp met boodschappen doen
• Hulp met wandelen
• Hulp met huishoudelijk werk
• Hulp met tuinieren
• Hulp met verven
• Hulp met administratief werk
• Hulp met …………………………….
Indien iemand hulp nodig heeft kan u door iemand van de NPV gebeld worden om te helpen.