HOME

Doelstelling

De doelstelling van het Diaconaal Platform De Ronde Venen is: Helpen waar geen helper is.

Vanuit de christelijke overtuiging willen alle kerken in de gemeente De Ronde Venen zich inzetten voor de bewoners. Terwijl de overheid een bepaald sociaal vangnet biedt, is bekend dat niet iedereen daarvoor (voldoende) wordt opgevangen. Daardoor kan ongelijkheid ontstaan en kunnen mensen zich buitengesloten voelen.

Lees Meer

Over het platform

Hoe is het platform ontstaan? Diakenen zijn vanouds de aangewezen vrijwilligers binnen de kerken die in aanraking komen met situaties waar hulp nodig is. Voorheen bleef zo’n hulpaanvraag binnen die ene kerk, waarop zo mogelijk ondersteuning werd geboden.

Lees Meer