OVER HET PLATFORM

Hoe is het platform ontstaan?

Diakenen zijn vanouds de aangewezen vrijwilligers binnen de kerken die in aanraking komen met situaties waar hulp nodig is. Voorheen bleef zo’n hulpaanvraag binnen die ene kerk, waarop zo mogelijk ondersteuning werd geboden.

In onze samenleving zien we tegenwoordig door verschillende ontwikkelingen meerdere mensen en gezinnen in een moeilijke situatie. Een concreet noodgeval heeft een diaken van een kerk ertoe gebracht om ook de hulp in te roepen van meerdere kerkelijke vrijwilligers met dezelfde taak in andere kerken . Zij kwamen direct in actie en konden met snelle ingrijpen en eenmalige gift voorkomen dat het gezin in een veel ergere situatie terechtkwam.

Het mooie resultaat in dit geval bleek de aanleiding om met elkaar te brainstormen. Uit dat informele overleg volgde nader contact waarin een meer vastomlijnd voornemen groeide voor nadere samenwerking. Het diaconale platform is daar het concrete gevolg van.

Welke kerken zijn erbij betrokken

Hieronder volgt een opsomming van de kerken met hun adres en website: