DOELSTELLING

Doelstellingen

De doelstelling van het Diaconaal Platform De Ronde Venen is: Helpen waar geen helper is. Vanuit de christelijke overtuiging willen alle kerken in de gemeente De Ronde Venen zich inzetten voor de bewoners. Terwijl de overheid een bepaald sociaal vangnet biedt, is bekend dat niet iedereen daarvoor (voldoende) wordt opgevangen. Daardoor kan ongelijkheid ontstaan en kunnen mensen zich buitengesloten voelen.

Via het Diaconaal platform willen we aanvullende hulp organiseren voor alle inwoners van de Ronde Venen, die hulp nodig hebben en niemand hebben in hun omgeving die daarbij kan helpen.

Via deze website willen we u informeren hoe wij als christenen onze medemens in de Ronde Venen kunnen helpen.